تبلیغات
آزمون هوش هیجانی گلمان - Goleman

آزمون هوش هیجانی گلمان - Goleman

1/?

نکته ها

این آزمون اولین بار بوسیله پروفسور دانیل گلمان طراحی شده است

خواهشا به سوالات صادقانه جواب دهید. هیچ کس قرار نیست جواب های شما را ببیند.

دریادلان

میزان ای کیو ی شما هست:

ای کیوی اکثر مردم بین 90 تا 100 است

رو وال فیس بوکم شیر کن!